MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-03-15 北角 東發大廈 A座 7 2 5.930 詳情 最近放盤
  2019-03-15 北角 天順樓 19 B 489 6.300 @12883 詳情 最近放盤
  2019-03-15 北角 景興閣 21 A 706 8.000 @11331 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 20 G 7.000 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 怡新洋樓 18 B 450 5.650 @12556 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 和富中心 第14座 9 A 1193 16.000 @13412 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 丹拿花園 第04座 26 C 663 10.000 @15083 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 華凱大廈 A座 14 1 865 8.530 @9861 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 11 C 530 6.468 @12204 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 康威大廈 22 H 383 5.050 @13185 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 美輪大廈 10 G 4.760 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 健威花園 D座 15 3 514 7.500 @14591 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 富景閣 18 D 339 3.200 @9440 詳情 最近放盤
  2019-03-13 北角 富澤軒 15 B 5.980 詳情 最近放盤
  2019-03-13 北角 柏蔚山 第03座 17 A 17.516 詳情 最近放盤
  2019-03-13 北角 柏蔚山 第03座 12 A 17.171 詳情 最近放盤
  2019-03-13 北角 寶豐大廈 14 F 5.980 詳情 最近放盤
  2019-03-13 北角 華誠洋樓 22 A 382 4.080 @10681 詳情 最近放盤
  2019-03-13 北角 珠璣大廈 11 B 5.920 詳情 最近放盤
  2019-03-13 北角 英皇道51-53號 8 51A 3.900 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.