MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-01-31 北角 建華街57號 4 190.000 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 健威花園 F座 23 8 507 6.328 @12481 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 豐昌大廈 14 B 430 4.700 @10930 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 公主大廈 10 3 4.600 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 富澤花園 富達閣 2 F 758 4.000 @5277 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 永安苑 8 29 7.000 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 維峰 25 D 7.200 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 百福花園 百德閣 G座 16 C 535 5.400 @10093 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 百福花園 百佳閣 C座 14 E 695 7.080 @10187 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 百福花園 百祥閣 H座 11 B 640 6.600 @10313 詳情 最近放盤
  2023-01-30 北角 和富中心 第03座 12 B 1246 16.000 @12841 詳情 最近放盤
  2023-01-30 北角 城市花園 第08座 25 F 723 10.000 @13831 詳情 最近放盤
  2023-01-30 北角 康澤花園 A座 20 1 778 8.580 @11028 詳情 最近放盤
  2023-01-30 北角 珠璣大廈 17 C 3.300 詳情 最近放盤
  2023-01-30 北角 鉅利大廈 12 A 432 4.100 @9491 詳情 最近放盤
  2023-01-30 北角 健威花園 F座 6 5 507 5.770 @11381 詳情 最近放盤
  2023-01-27 北角 新都城大廈 A座 (01-16室) 11 8 5.850 詳情 最近放盤
  2023-01-26 北角 怡新洋樓 24 B 450 5.300 @11778 詳情 最近放盤
  2023-01-26 北角 維多利中心 第03座 16 D 12.900 詳情 最近放盤
  2023-01-26 北角 維峰 16 B 6.500 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.