MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2022-09-28 北角 清華大廈 12 B 604 5.600 @9272 詳情 最近放盤
  2022-09-28 北角 明園 第01期 16 27 10.500 詳情 最近放盤
  2022-09-27 北角 富澤花園 富嘉閣 30 B 802 10.500 @13092 詳情 最近放盤
  2022-09-26 北角 健威花園 B座 11 5 507 6.650 @13116 詳情 最近放盤
  2022-09-26 北角 木蘭苑 25 D 540 6.550 @12130 詳情 最近放盤
  2022-09-26 北角 港運城 第01座 23 H 984 14.000 @14228 詳情 最近放盤
  2022-09-23 北角 健威花園 F座 14 8 507 6.580 @12978 詳情 最近放盤
  2022-09-23 北角 寶榮大廈 19 B 524 5.300 @10115 詳情 最近放盤
  2022-09-23 北角 北角大廈 11 B 7.900 詳情 最近放盤
  2022-09-22 北角 兆寶大廈 20 C 277 3.750 @13538 詳情 最近放盤
  2022-09-22 北角 耀星華庭 19 B 518 2.000 @3861 詳情 最近放盤
  2022-09-21 北角 維景花園 A座 11 6 7.500 詳情 最近放盤
  2022-09-21 北角 康澤花園 B座 26 4 507 6.900 @13609 詳情 最近放盤
  2022-09-21 北角 東發大廈 C座 3 7 4.030 詳情 最近放盤
  2022-09-20 北角 維多利中心 第01座 15 B 621 10.500 @16908 詳情 最近放盤
  2022-09-20 北角 嘉興大廈 22 B 326 3.730 @11442 詳情 最近放盤
  2022-09-20 北角 光超台 B座 25 1 566 6.150 @10866 詳情 最近放盤
  2022-09-19 北角 幸福大樓 1 A4 4.990 詳情 最近放盤
  2022-09-19 北角 華信大廈 18 B 445 4.200 @9438 詳情 最近放盤
  2022-09-19 北角 華信大廈 18 B 445 4.200 @9438 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.