MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2021-06-22 北角 和富中心 第14座 13 B 1246 20.800 @16693 詳情 最近放盤
  2021-06-22 北角 兆年大廈 11 B 270 3.350 @12407 詳情 最近放盤
  2021-06-22 北角 仁德大廈 14 A 5.350 詳情 最近放盤
  2021-06-21 北角 明軒 29 B 1019 12.520 @12287 詳情 最近放盤
  2021-06-21 北角 海興大廈 17 A 474 6.550 @13819 詳情 最近放盤
  2021-06-21 北角 縉景台 第02座 28 B 628 8.680 @13822 詳情 最近放盤
  2021-06-21 北角 城市花園 第09座 13 F 723 13.800 @19087 詳情 最近放盤
  2021-06-21 北角 乘龍閣 14 C 1320 23.100 @17500 詳情 最近放盤
  2021-06-21 北角 健康新村 第04座 康宏閣 20 E 525 6.000 @11429 詳情 最近放盤
  2021-06-21 北角 東寶大廈 20 A 411 6.080 @14793 詳情 最近放盤
  2021-06-21 北角 乘龍閣 14 A 28.820 詳情 最近放盤
  2021-06-21 北角 豪廷峰 第02座 19 E 1066 17.900 @16792 詳情 最近放盤
  2021-06-21 北角 富景閣 22 C 675 8.050 @11926 詳情 最近放盤
  2021-06-18 北角 錦屏樓 7 D3 5.545 詳情 最近放盤
  2021-06-18 北角 富蘭苑 13 B 540 6.000 @11111 詳情 最近放盤
  2021-06-18 北角 嘉威大廈 A座 7 5 335 5.090 @15194 詳情 最近放盤
  2021-06-18 北角 維景花園 A座 11 3 520 9.550 @18365 詳情 最近放盤
  2021-06-18 北角 寶榮大廈 18 C 524 6.400 @12214 詳情 最近放盤
  2021-06-18 北角 五洲大廈 18 K 7.880 詳情 最近放盤
  2021-06-18 北角 嘉洋大廈 16 A 407 6.180 @15184 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.