MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-08-20 北角 孔雀道20-22號 2 20 8.810 詳情 最近放盤
  2019-08-20 北角 富澤花園 富達閣 2 G 758 10.900 @14380 詳情 最近放盤
  2019-08-20 北角 港輝豪庭 7 C 535 6.680 @12486 詳情 最近放盤
  2019-08-20 北角 維景花園 A座 17 3 520 9.720 @18692 詳情 最近放盤
  2019-08-19 北角 璇宮大廈 8 F2 1.790 詳情 最近放盤
  2019-08-19 北角 富澤花園 富慧閣 36 E 1027 10.500 @10224 詳情 最近放盤
  2019-08-19 北角 形品 29 F 453 7.650 @16887 詳情 最近放盤
  2019-08-19 北角 和富中心 第12A座 9 A 952 15.280 @16050 詳情 最近放盤
  2019-08-19 北角 耀星華庭 16 D 506 7.300 @14427 詳情 最近放盤
  2019-08-16 北角 維峰浚匯 3 C 7.250 詳情 最近放盤
  2019-08-16 北角 海璇 第01B期 第02座 7 B 80.355 詳情 最近放盤
  2019-08-16 北角 維順閣 14 B 480 5.800 @12083 詳情 最近放盤
  2019-08-15 北角 柏蔚山 第03座 15 B 15.767 詳情 最近放盤
  2019-08-14 北角 嘉樂園 6 A 6.450 詳情 最近放盤
  2019-08-14 北角 維峰浚匯 3 H 5.474 詳情 最近放盤
  2019-08-14 北角 維峰浚匯 16 J 5.946 詳情 最近放盤
  2019-08-14 北角 東發大廈 C座 1 7 3.900 詳情 最近放盤
  2019-08-14 北角 華康大廈 14 D 4.000 詳情 最近放盤
  2019-08-14 北角 和富大樓 2 C 8.100 詳情 最近放盤
  2019-08-14 北角 英華閣 7 488 8.200 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.