MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-08-19 寫字樓/工貿 北角 威邦商業中心 600 -- 19500 C130671 詳情
  2019-08-15 商舖 北角 和富豪庭 80 -- 8000 P130652 詳情
  2019-08-14 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 -- -- 18000 P092914 詳情
  2019-08-14 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 300 -- 13000 C114647 詳情
  2019-08-14 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 226 -- 3.980 12500 P093737 詳情
  2019-08-09 寫字樓/工貿 北角 青雲大廈 660 -- 5.700 13000 C130611 詳情
  2019-08-09 商舖 北角 國賓大廈 268 -- 35000 C130609 詳情
  2019-07-31 商舖 北角 中天樓 -- -- 25.000 50000 P107643 詳情
  2019-07-30 商舖 北角 中天樓 -- -- 25.000 50000 P107643 詳情
  2019-07-28 商舖 北角 城市花園商場 第07-14座 187 -- 23000 P097153 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.