MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-09-21 寫字樓/工貿 北角 嘉匯商業大廈 585 -- 16800 P127614 詳情
  2018-09-18 商舖 北角 美嘉洋樓 3800 -- 25.800 57000 P128127 詳情
  2018-09-18 商舖 北角 華匯中心 200 -- 48000 P098868 詳情
  2018-09-18 商舖 北角 國賓大廈 5000 -- 120000 P024106 詳情
  2018-09-18 商舖 北角 康華大廈 1300 -- 40.000 P128130 詳情
  2018-09-15 商舖 北角 五洲大廈 305 -- 25000 P128112 詳情
  2018-09-14 商舖 旺角 安寶樓 10490 -- 180.000 260000 C055738 詳情
  2018-09-14 商舖 北角 渣華道33-35號 1100 -- 60000 P027183 詳情
  2018-09-12 商舖 北角 明暉大廈 -- -- 38.000 68000 P128069 詳情
  2018-09-12 商舖 北角 麗宮大廈 600 -- 63000 C066474 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.