MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-04-20 商舖 北角 電氣道300號 800 -- 55000 P107930 詳情
  2018-04-19 商舖 北角 仁寶閣 544 -- 39000 C061689 詳情
  2018-04-19 商舖 北角 添金閣 800 -- 42000 P089053 詳情
  2018-04-19 商舖 北角 豐昌大廈 595 -- 42000 P022213 詳情
  2018-04-12 商舖 北角 威邦商業中心 660 -- 30.000 P091667 詳情
  2018-03-30 商舖 北角 城市花園商場 第07-14座 266 -- 5.000 P004902 詳情
  2018-03-29 商舖 北角 麗宮大廈 -- -- 63000 C066474 詳情
  2018-03-29 商舖 北角 麗宮大廈 600 -- 63000 C066474 詳情
  2018-03-21 商舖 北角 城市花園商場 第07-14座 320 -- 12.800 19000 C106379 詳情
  2018-03-14 寫字樓/工貿 北角 榮馳商業大廈 1130 -- 27000 C125780 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.