MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-10-16 商舖 北角 仁寶閣 600 -- 42000 P105788 詳情
  2020-10-15 商舖 北角 上潤中心 1220 -- 120000 P133488 詳情
  2020-10-12 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 242 -- 11500 P132940 詳情
  2020-10-12 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 -- -- 13800 C111717 詳情
  2020-10-12 商舖 北角 明暉大廈 319 -- 16.000 31000 P119385 詳情
  2020-10-11 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 725 -- 42000 P103559 詳情
  2020-10-05 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 -- -- 15000 C114714 詳情
  2020-09-21 寫字樓/工貿 上環 中環中心 1625 -- 97000 P128635 詳情
  2020-09-20 商舖 北角 渣華商業中心 1450 -- 120000 C133772 詳情
  2020-09-20 商舖 北角 丹桂閣 350 -- 45000 C071312 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.