MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-03-16 商舖 灣仔 堅拿道西15號 800 -- 138000 F103665 詳情
  2019-03-16 商舖 北角 建邦大廈 400 -- 65000 C100356 詳情
  2019-03-13 商舖 北角 金堡大廈 3000 -- 65.000 C129228 詳情
  2019-03-12 商舖 北角 金堡大廈 3000 -- 65.000 C129228 詳情
  2019-03-08 商舖 北角 嘉興大廈 1230 -- 33.000 80000 C076615 詳情
  2019-03-08 商舖 北角 英皇道480號 1300 -- 180000 C129189 詳情
  2019-03-04 商舖 北角 嘉洋大廈 -- -- 80000 C077916 詳情
  2019-03-01 商舖 北角 五洲大廈 1200 -- 140000 C108991 詳情
  2019-03-01 商舖 北角 五洲大廈 1200 -- 140000 P013427 詳情
  2019-02-27 商舖 北角 仁寶閣 600 -- 58000 P105788 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.