MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-11-21 寫字樓/工貿 北角 威邦商業中心 358 -- 3.900 C123589 詳情
  2018-11-21 寫字樓/工貿 北角 嘉匯商業大廈 585 -- 15500 P127614 詳情
  2018-11-19 商舖 北角 英皇中心 145 -- 23000 P127756 詳情
  2018-11-19 商舖 北角 豐昌大廈 500 -- 27.300 P023984 詳情
  2018-11-19 寫字樓/工貿 北角 威邦商業中心 1048 -- 29000 C128504 詳情
  2018-11-19 寫字樓/工貿 北角 威邦商業中心 449 -- 5.480 B088128 詳情
  2018-11-19 寫字樓/工貿 北角 豫港電力發展大廈 923 -- 23000 P128327 詳情
  2018-11-19 商舖 北角 康華大廈 1300 -- 40.000 P128130 詳情
  2018-11-19 寫字樓/工貿 北角 上潤中心 1372 -- 15.800 28000 P086648 詳情
  2018-11-19 商舖 北角 明暉大廈 -- -- 38.000 68000 P128069 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.