MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-01-12 商舖 北角 中南大廈 700 -- 35.500 C107778 詳情
  2018-01-07 寫字樓/工貿 北角 威邦商業中心 449 -- 5.900 15000 C125177 詳情
  2018-01-05 商舖 北角 城市花園商場 第01-03座 725 -- 29.500 C108586 詳情
  2017-12-18 寫字樓/工貿 北角 渣華商業中心 468 -- 13800 C124998 詳情
  2017-12-18 寫字樓/工貿 北角 百家利中心 1175 -- 33000 P001324 詳情
  2017-12-03 寫字樓/工貿 灣仔 安盛中心 14000 -- 320.000 P124433 詳情
  2017-12-02 商舖 北角 仁寶閣 544 -- 50000 C061689 詳情
  2017-12-02 商舖 北角 耀明大廈 1410 -- 55000 C116771 詳情
  2017-12-02 商舖 北角 添金閣 800 -- 42000 P089053 詳情
  2017-12-02 商舖 北角 華凱大廈 1200 -- 140000 P029335 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.