MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-08-06 商舖 北角 聯和大廈 -- -- 110000 C111169 詳情
  2020-08-05 寫字樓/工貿 北角 威邦商業中心 300 -- 8600 P128584 詳情
  2020-08-05 商舖 北角 明暉大廈 319 -- 16.000 31000 P119385 詳情
  2020-08-05 商舖 北角 明暉大廈 500 -- 43000 C112321 詳情
  2020-08-03 商舖 北角 皇冠大廈 650 -- 45.000 C026616 詳情
  2020-08-02 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 224 -- 5.900 13000 P097687 詳情
  2020-08-01 商舖 北角 仁寶閣 600 -- 42000 P105788 詳情
  2020-07-31 商舖 北角 仁寶閣 638 -- 55000 C112486 詳情
  2020-07-31 商舖 北角 上潤中心 1220 -- 72.000 138000 C107743 詳情
  2020-07-31 商舖 北角 華凱大廈 1000 -- 110000 P133035 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.