MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-01-21 住宅 北角 和富中心 951 840 15.500 P097806 詳情
  2018-01-21 住宅 北角 和富中心 第05座 886 788 30000 P112875 詳情
  2018-01-21 住宅 北角 城市花園 第13座 -- -- 12.000 C004138 詳情
  2018-01-20 住宅 北角 永寶大廈 828 678 10.350 P122536 詳情
  2018-01-20 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 15.000 C006839 詳情
  2018-01-20 住宅 北角 城市花園 第02座 896 807 13.800 P113780 詳情
  2018-01-20 住宅 北角 和富中心 第16座 942 835 14.000 P080662 詳情
  2018-01-19 住宅 北角 和富中心 951 844 15.000 P003031 詳情
  2018-01-19 住宅 北角 和富中心 1537 1308 30.800 P007880 詳情
  2018-01-19 住宅 北角 和富中心 846 733 13.500 P004605 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.