MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-12-06 住宅 北角 和富中心 第17座 1431 1267 40000 C080566 詳情
  2019-12-06 住宅 北角 維港頌 第03座 -- 1038 40.000 P122824 詳情
  2019-12-06 住宅 北角  2026 1561 95000 P004885 詳情
  2019-12-06 住宅 北角 和富中心 第14座 846 733 32000 P002105 詳情
  2019-12-06 住宅 北角 和富中心 第10座 1537 1308 40800 P005580 詳情
  2019-12-06 住宅 北角 楓林花園 第02期 745 580 9.800 24000 C082590 詳情
  2019-12-06 住宅 北角 和富中心 第17座 963 874 32000 P068291 詳情
  2019-12-06 住宅 北角  2026 1561 95000 P004885 詳情
  2019-12-06 住宅 北角 錦明園 650 455 6.380 C102262 詳情
  2019-12-05 車位 北角 和富中心 -- -- 6500 C131416 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.