MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-06-24 商舖 北角 中天樓 -- -- 25.000 50000 P107643 詳情
  2019-06-24 住宅 北角 城市花園 第05座 996 897 38000 P129424 詳情
  2019-06-23 住宅 北角 和富中心 第02座 942 834 16.800 P005159 詳情
  2019-06-23 車位 北角 和富中心 -- -- 5800 P086333 詳情
  2019-06-22 住宅 北角 城市花園 第14座 674 568 12.800 C112928 詳情
  2019-06-22 住宅 北角 城市花園 第03座 718 633 11.600 30000 C099279 詳情
  2019-06-22 住宅 北角 城市花園 第04座 980 883 34000 P025422 詳情
  2019-06-22 住宅 北角 城市花園 第14座 674 568 27000 C130082 詳情
  2019-06-22 住宅 北角 城市花園 第01座 883 792 28000 P120709 詳情
  2019-06-22 住宅 北角 城市花園 第14座 674 568 27000 P090563 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.