MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-11-21 住宅 北角 和富中心 第12A座 953 840 36000 P000547 詳情
  2018-11-21 住宅 北角 和富中心 第15座 846 733 34000 C003000 詳情
  2018-11-21 住宅 北角 豪廷峰 第02座 1119 843 48000 C025257 詳情
  2018-11-21 住宅 北角 和富中心 第01座 963 875 33000 P005246 詳情
  2018-11-21 住宅 北角 城市花園 第02座 883 792 14.000 31000 C086604 詳情
  2018-11-21 住宅 北角 港逸軒 479 316 18000 C095201 詳情
  2018-11-21 住宅 北角 和富中心 第10座 1537 1308 47000 C101823 詳情
  2018-11-21 住宅 北角 城市花園 第14座 674 568 27800 C003445 詳情
  2018-11-21 住宅 北角 渣華道98號 958 685 39000 P127539 詳情
  2018-11-21 寫字樓/工貿 北角 嘉匯商業大廈 585 -- 15500 P127614 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.