MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-06-09 住宅 北角 城市花園 第01座 896 807 12.500 P020527 詳情
  2023-06-09 住宅 北角 和富中心 第16座 -- -- 32500 C102355 詳情
  2023-06-08 住宅 北角 明月大廈 290 188 11000 P129521 詳情
  2023-06-08 住宅 北角 和富豪庭 693 466 8.200 C120065 詳情
  2023-06-08 住宅 北角 和富豪庭 654 438 8.200 C114176 詳情
  2023-06-08 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 13.800 30000 C079317 詳情
  2023-06-08 住宅 北角 和富中心 第05座 936 834 29500 1024639 詳情
  2023-06-08 住宅 北角 城市花園 第09座 1176 1014 18.000 38000 C007946 詳情
  2023-06-08 所有 北角 仁寶閣 388 297 4.800 C140488 詳情
  2023-06-07 商舖 北角 啟協大廈 800 -- 105000 P140064 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.