MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2022-09-29 住宅 北角 和富中心 第10座 1537 1308 24.800 39000 P000331 詳情
  2022-09-29 住宅 北角 和富中心 第16座 953 840 31000 C005423 詳情
  2022-09-29 住宅 北角 城市花園 第09座 1097 961 33000 F060153 詳情
  2022-09-29 住宅 北角 城市花園 第14座 717 598 23000 C065592 詳情
  2022-09-29 住宅 北角 和富中心 第14座 807 703 13.500 28000 C078580 詳情
  2022-09-29 住宅 北角 城市花園 第01座 896 807 25500 C082299 詳情
  2022-09-29 住宅 北角 和富中心 第03座 1193 1031 42500 C084305 詳情
  2022-09-29 住宅 北角 和富中心 第17座 1431 1267 45000 C109124 詳情
  2022-09-29 住宅 北角 港輝豪庭 658 426 17500 P125260 詳情
  2022-09-29 住宅 北角 城市花園 第10座 1168 1032 21.500 37800 P129286 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.