MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-08-06 住宅 北角 城市花園 第14座 553 474 10.000 P001914 詳情
  2020-08-06 住宅 北角 城市花園 第07座 1097 966 20.000 C008110 詳情
  2020-08-06 住宅 北角 城市花園 第13座 972 856 38000 C065200 詳情
  2020-08-06 住宅 北角 建邦大廈 431 288 6.000 P133348 詳情
  2020-08-06 住宅 北角 城市花園 第14座 674 568 25000 P000801 詳情
  2020-08-06 住宅 北角 嘉文樓 868 747 10.800 F093321 詳情
  2020-08-06 住宅 北角 南方大廈 500 370 4.600 P132397 詳情
  2020-08-06 住宅 北角 金豐大廈 451 277 6.000 14800 C096692 詳情
  2020-08-06 商舖 北角 聯和大廈 -- -- 110000 C111169 詳情
  2020-08-06 住宅 北角 城市花園 第09座 1176 1014 17.000 P121571 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.